Adaylık Bildirisi


Değerli dostlar,

24 Haziran 2018’de gerçekleştirilecek genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Bursa Milletvekili aday adayı olmak için bugün, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndaki görevimden ayrılıyorum.

Yurttaşı olmaktan onur duyduğum güzel ülkemin son yıllarda karşı karşıya kaldığı sorunlardan büyük sıkıntı duyuyorum.

Eğitimde fırsat eşitliğinin azalmasından, yoksulların ve dar gelirlilerin nitelikli sağlık hizmetine erişememesinden, kadınların çocuk yaşta evlendirilmesinden, çocukların örselenmesi ve ihmal edilmesinden, hayatın hemen her alanındaki şiddetten, gelir dağılımı adaletsizliğinin artmasından, insan hakları ihlallerinden, hukukun üstünlüğü ilkesinden uzaklaşılmasından, bilim ve sanatın değersizleştirilmesinden endişe duyuyorum.

Başta hava kirliliği olmak üzere çevresel kirliliğin artışından, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı yeterli önlem alınmamasından endişe duyuyorum.

Demokrasimizin zayıflatılmasından, kamu kaynaklarının kamu yararı gözetilmeksizin harcanmasından, kamu yönetimi ve harcamalarında saydamlık olmamasından endişe duyuyorum. Kamu adına yanlış karar verenlerin hesap vermemesinden sıkıntı duyuyorum.

Yirmi beş yıldır akademide görev yapan otuz yıllık bir hekim olarak, çok sevdiğim öğretim üyeliğinden, ülkemizde yaşanan eşitsizliklere karşı siyasi alanda mücadele etmek üzere ayrılıyorum.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin devamı olarak kurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüzüğünün 2.Maddesinde yer alan “insan hakları, hukukun üstünlüğü, özgürlük, eşitlik, dayanışma, barışçı ve adil bir dünya, emeğin yüceliği, gönenç, doğanın ve çevrenin korunması, çoğulcu ve katılımcı demokrasi” değerlerinin savunulmasına katkı koymak için uğraş vereceğim.

Her türlü ayrımcılığı reddediyorum. Çocuklarımızın tüm farklılıklara saygı gösterilen, herkesin eşit olduğu bir Türkiye’de yaşamaları için uğraş vereceğim.

Kayıhan Pala

Sosyal Medya