499 total views,  3 views today

Merhaba,

Bu internet günlüğü aracılığıyla sağlık, ekonomi, eğitim gibi ülkemizi derinden etkileyen birçok konuda düşüncelerimi ve çözüm önerilerimi sizlerle paylaşmayı hedefliyorum.

İlk gönderimde “Sağlık Hizmetinde Toplum Katılımı ve Türkiye Deneyimi” başlığını taşıyan makalemden birkaç önemli ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Toplumumuzun sağlığını iyileştirmeyi amaçlarken en çok önemsemesi gereken bileşenlerden biri toplumun bu sürece katılımıdır. Dünya Sağlık Örgütü, “Alma-Ata Deklarasyonu” ile sağlık hizmetlerinde toplum katılımının üst düzey önemini 1978’de vurgulamıştı. Türkiye’de yaşayanlar, sağlık sisteminin planlanması, organizasyonu, uygulaması ve denetimine politikacılar ve yöneticiler ile birlikte katılabilmelidir.

Günümüzde sağlık sistemini iyileştirme sürecine katılım konusunda, yurttaşın karar verme hakkının yok sayılması gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Toplum katılımı, “toplum finansmanı” adı verilen bir yöntemle hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanması sırasında “katılım payları” biçimine dönüştürülmüş, küresel kapitalizm “reform” adı altında gündeme getirdiği değişimlere karşı gelebilecek itirazı önlemeye çalışmıştır.

İtirazın önlenmesi ile ilgili girişim öyle bir noktaya varmıştır ki, katılım diye nitelendirilen kavramlardan bir tanesi zorunlu olarak ödediğimiz “katkı payı”dır. Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) toplum katılımını temel olarak sağlık hizmetlerinin finansmanına (reçete bedeli, ilave ücret, yataklı tedavi ücreti vb.) katkı olarak düzenlemiştir. SDP ile 2009’da 466 milyon TL olan SGK muayene katılım bedeli 2012’de 2.132 milyar TL’ye yükselmiştir. Buna göre SGK muayene katılım payı yıllar geçtikçe yükselmekte ve 2012 yılında hane halkı sağlık harcaması içerisindeki oranı %18’i aşmaktadır.

Sonuç olarak, Türkiye’de toplum katılımının tanımı, 1970’lerin sonunda yapılan uluslararası kapsamdan oldukça uzaktır. Karar vericileri halk adına alınacak kararlarda doğru yönlendirmek en büyük görevimizdir. Mücadelemiz toplumun sesinin Mecliste duyurulması, haklı taleplerinin karşılanması için uğraş verilmesidir. Bu mücadele için, CHP Bursa 1. Bölge Milletvekili adayı olarak yürüttüğüm çalışmalarımı ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmayı sürdüreceğim.

Sevgilerimle,

Kayıhan Pala

 

Kaynak:Pala, K . (2015). Sağlık hizmetlerinde toplum katılımı ve Türkiye deneyimi. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 12 (3), 201-206. DOI: 10.20518/thsd.72747. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/152899

Kayıhan PALA