Yazılar

09May 2018

 221 total views,  2 views today

 221 total views,  2 views today Sağlıkta Dönüşüm Programı gereksinimleri karşılayamıyor Kayıhan Pala Nitelikli bir sağlık sisteminin en önemli özelliklerinden birisi, yurttaşların sağlık hizmetlerine kolayca erişebilmesidir. Sağlık hizmetlerine erişimin dört temel bileşeni bulunmaktadır: Sağlık hizmeti sunan kuruluşların yaşanılan yerin yakınında bulunması (Coğrafi erişilebilirlik), Sağlık kuruluşunda yeterli sayı ve nitelikte sağlık insangücü bulunması; uygun bina, donanım, ilaç ve […]

09May 2018

 208 total views,  2 views today

 208 total views,  2 views today Şehrin içine kurulmak istenen kömürlü bir termik santrala karşı mücadele nasıl kazanıldı? Bursa, DOSAB örneği Kayıhan Pala Hikâye 2014 yılının Haziran ayında Bursa’nın şehir merkezinde yer alan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) “Buhar ve Enerji Üretim Tesisi” adıyla kömürlü bir termik santralin planlanmış olduğunun ortaya çıkmasıyla başladı. Söz konusu tesisin Çevresel […]

09May 2018

 212 total views,  4 views today

 212 total views,  4 views today Türkiye’den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye’nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2015 yılında Türkiye’de 405.218 kişi yaşamını yitirmiş; bunlardan 183.272’si kadın ve geriye kalan 221.946’sı erkek[1]. Ölenlerin %30,35’ini 65 yaşını göremeden yaşamını […]

09May 2018

 186 total views,  2 views today

 186 total views,  2 views today Çernobil’den otuz yıl sonra Kayıhan Pala 26 Nisan 1986’da Çernobil’de meydana gelen nükleer kaza, enerji ile ilgili tartışmaların güvenlik ve sağlık boyutunu ön plana çıkarması nedeniyle önem taşımaktadır. İlk kez bu kaza sonrasında «Güvenlik kültürü» uluslararası boyutta kavramsal olarak tartışılmaya başlandı. Güvenlik kültürü Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından sağlıklı ve güvenlikli bir […]

09May 2018

 216 total views,  3 views today

 216 total views,  3 views today 4.5G: Sağlık etkisi? Kayıhan Pala Ülkemizde elektronik haberleşme sektörü giderek büyümekte; bu büyümede iletişimle ilgili teknolojik yenilikler başat bir rol üslenmektedir. Türkiye’de mobil hizmet abone sayısı 2015 yılı sonu itibarıyla 73,6 milyonu aşmış bulunmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin yıllık net satış gelirleri, kayıtlara geçen resmi verilere göre bir önceki yıla göre […]

09May 2018

 196 total views,  2 views today

 196 total views,  2 views today Hava kirliliği için DSÖ sınır değerleri neden kullanılmıyor? Kayıhan Pala Türkiye’de hava kirliliği ile ilgili tartışmalar gerçek zemininde yapılamıyor. Çünkü havanın kirli olup olmadığına karar verebilmek için ülkemizde kullanılan sınır değerler halen çok yüksek. Hal böyle olunca da merkezi ve yerel yöneticiler “Hava kirli değil” diyerek, tartışmayı daha açılmadan kapatmaya uğraşıyor. […]

09May 2018

 260 total views,  4 views today

 260 total views,  4 views today Hava kirliliğinin sağlık etkileri Kayıhan Pala Hava kirliliği, küresel olarak ölümlere ve hastalıklara yol açan kaçınılabilir temel nedenlerden birisidir. Dünyada kapalı ortam hava kirliliği nedeniyle bir yılda çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere yaklaşık olarak 4,3 milyon kişinin yaşamını yitirdiği tahmin edilmektedir[1]. Buna ek olarak yaklaşık 3,7 milyon kişi de dış […]

09May 2018

 246 total views,  6 views today

 246 total views,  6 views today Kar maksimizasyonunun yeni aracı: Sağlık turizmi Kayıhan Pala Sağlık turizmi, sağlık hizmetine gereksinim duyan bir hastanın, hizmeti yaşadığı kent/ülke dışında alması anlamına geliyor. Hasta yollara düşüyor ve “turist hasta” ya dönüşüyor. Sermaye daha fazla para kazansın diye yaşanan bu dönüşümü “turist hasta” kavramı yerine “tıbbi mülteci” olarak adlandırmak daha doğru. “Tıbbi […]

09May 2018

 230 total views,  5 views today

 230 total views,  5 views today Sağlığın sosyal belirleyicileri ve hekimler Kayıhan Pala Sağlığın sosyal belirleyicileri, sağlığı ve iyi olma halini etkileyen temel etmenler olarak bilinir; bunlar doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız, çalıştığımız koşullar ve yaştır. Bu koşullar genellikle hastalıkların doğrudan nedeni değildir, ancak hastalıklara yol açan “nedenlerin nedeni” olarak tanımlanır (Marmot, 2011). Sağlığın sosyal belirleyicileri, sağlıkta eşitsizliğe yol […]

09May 2018

 201 total views,  3 views today

 201 total views,  3 views today Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ölümler neden artıyor? Kayıhan Pala Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Kamu Hastaneleri İstatistik Yıllığı 2014” önemli bir gerçeği ortaya çıkardı: Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ölümler artıyor. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ölen hasta sayısı 2010 yılında 83.886 iken, 2014 yılında 2010 yılına göre %39,3 artışla 116.866’ya yükselmiş durumda. İstatistik yıllığında, bu kadar […]