HAKKIMDA

 16,135 total views,  21 views today

Kayıhan Pala ile tanışın

1964 yılında Erzincan’da doğdu. Baba tarafı İstanbul, anne tarafı ise Erzincanlıdır. Babası Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nden(EİE) emekli, annesi ev hanımıdır. Üç çocuklu ailenin en büyük evladıdır. Şafak Baba’nın eşi, Bilgesu’nun babasıdır.

Kayıhan Pala ilkokulu Keban’da Keban Baraj İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Bursa’da, Bursa Erkek Lisesi’nde bitirdi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. Zorunlu hizmetini 1988-1990 yıllarında Rize Muradiye Sağlık Ocağı’nda yerine getirdi.  1993 yılında girdiği Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ndeki Halk Sağlığı doktorasını 1997 yılında bitirdi. 1997 yılından bu yana, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır. 2000 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında doçent ve 2010 yılında profesör unvanı aldı.

Prof. Dr. Kayıhan Pala, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü görevlerinden Haziran 2018 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak amacıyla ayrıldı.

Yaptığı görevler

  • Dr. Pala öğretim üyeliğinin yanı sıra, 1997-2000 yıllarında Uludağ Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Gemlik Eğitim Araştırma Bölgesi’nde Sağlık Grup Başkan Yardımcılığı, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ve ilki 1998, ikincisi 2007-2008 yıllarında olmak üzere iki kez Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde başhekimlik gibi idari görevleri de yürüttü.
  • Dr. Pala 1990 yılından bu yana birçok kez Bursa Tabip Odası’nın ve Türk Tabipleri Birliği’nin değişik kurul ve komisyonlarında çalıştı. 1994-1998 yılları arasında Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri ve 2010-2014 yılları arasında Bursa Tabip Odası Başkanı olarak görev yaptı. 15 Nisan 2018 tarihinde yapılan Bursa Tabip Odası seçimlerinde de Türk Tabipleri Birliği delegesi olarak seçildi.
  • Dr. Pala 2004 yılında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği kuruluş çalışmalarında yer aldı.  2005- 2014 yılları arasında Nilüfer Belediyesi Sağlık Platformu Üyesi ve Sağlıklı Kentler Proje Danışmanı(gönüllü), 2008 – 2014 yılları arasında Nilüfer Belediyesi Sağlık Danışmanı(gönüllü), 2009 – 2014 yılları arasında Nilüfer Belediyesi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Üyesi  ve 2009- 2014 yılları arasında Çankaya Belediyesi Kent ve Sağlık Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.
  • Dr. Pala 2011-2017 yılları arasında Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği(The International Association of Health Policy-Europe, IAHPE) Avrupa Birimi’nin yönetim kurulunda yer aldı.

Yayınları

Dr. Pala’nın 24’ü uluslararası olmak üzere yüzün üzerinde bilimsel makalesi bulunmaktadır. Bu çalışmalar arasında Bursa’da yüksek kan basıncı(Hipertansiyon) ve şeker hastalığı görülme sıklığı, aile planlaması yöntemleri, Bursa’da kadınlarda kansızlık ve etkileyen etmenler, Gölcük depreminde yaşanan sağlık sorunları, yerel yönetimlerin sağlık alanındaki işlevleri, Bursa’da trafik polislerinin çevresel kurşun etkilenimi, gıda üretiminde çalışanlarda bakteri taşıyıcılığı, Bursa’da hava kirliği(PM 2.5 ve PM10 düzeyleri), okullarda elektromanyetik alan etkilenimi, Türkiye’de hava kirliliği sorunu, iklim değişikliği, Çernobil nükleer kazası sonrası Türkiye’de kanser, elektromanyetik alan ve sağlık etkileri, Türkiye’de hava kirliliği ölçümünde yaşanan sorunlar, iş kazalarından ölümler, sağlık reformları, çalışma ortamında şiddet ve dünyada ve Türkiye’de kömürlü termik santrallere karşı yürütülen mücadeleden örnekler konularında bilimsel makalesi bulunmaktadır.

Kayıhan Pala’nın ayrıca gazetelerde, dergilerde ve digital platformlarda yayınlanmış çok sayıda yazısı bulunmaktadır.

Yayın Listesi

Kayıhan Pala’nın yayın listesine BİLİMSEL YAYINLAR bağlantısından erişebilirsiniz.

İçinde Yer Aldığı Çevre Mücadeleleri

Dr. Pala, 1990’ların ortasından bu yana Bursa’da ve Türkiye’nin değişik yerlerinde çeşitli kurum ve kişiler tarafından yürütülen çevre mücadelesi içerisinde yer almış, çevreyi tehdit eden girişimlere karşı etkin bir mücadelenin örgütlenmesi için uğraş vermiştir. Bursa’da Orhaneli termik santraline desülfirizasyon ünitesi ve elektrostatik filtre takılması, Orhaneli’nde ikinci bir termik santral yapılmaması, Gemlik’e, Bandırma’ya, Keles Kozağacı’na termik santral yapılmaması ve Bursa Mustafakemalpaşa’da Marzinc baca tozu geri kazanım tesisisin yapılmaması bunlar arasında sayılabilir. Dr. Pala’nın Bursa Tabip Odası adına içerisinde yer aldığı DOSAB’ta Termik Santrale Hayır Platformu tarafından Bursa’da şehrin merkezinde, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde(DOSAB) yapılmak istenen kömürlü termik santrale karşı verilen mücadele halen sürdürülmektedir.

Dr. Pala, Türkiye Temiz Hava Hakkı Platformunun kuruluş çalışmaları içerisinde yer almış, Türkiye’deki hava kirliliği ile ilgili Kara Rapor’un hazırlanmasına ve topluma duyurulmasına katkıda bulunmuştur.

Dr. Pala çevre sorunları konusunda ülkemizin birçok yerinde konferans vermiş, yurt içinde ve yurt dışında birçok etkinliğe katılmıştır. 2015 Paris, 2016 Marakeş ve 2017 Bonn Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferanslarına katılmış, Bonn’da Sağlık ve Çevre Birliği tarafından düzenlenen panelde “Türkiye’de Enerji Politikaları ve Halk Sağlığı” adıyla bir konuşma yapmıştır.

Orhaneli kömürlü termik santrali çevresinde yaşayanların solunum işlevlerinde azalma olduğunu ortaya koyan araştırma makalesi, termik santral girişimlerine karşı verilen mücadelelerde yararlanılan önemli bir kaynaktır. Dr. Pala’nın ayrıca “Kömürlü Termik Santrallerin Sağlık Etkileri” adında bir kitabı da bulunmaktadır.

Ödülleri

Dr. Pala, İstanbul Tabip Odası Dr. Nejad Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları 2004 Yılı Bilimsel Hizmet Ödülü, Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi 2006 Sağlık Ödülü, “Türkiye İçin Nasıl Bir Sağlık Reformu?” adlı çalışmasıyla Milliyet Gazetesi Örsan Öymen Anısına 2006 Yılı İnceleme Ödülü ve 2018 Yılı Türk Toraks Derneği Çevre ve İklim Sorunları Savunuculuk Ödülü sahibidir.

Üyelikler

Dr. Pala Bursa Tabip Odası(BTO), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği(HASUDER), Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği(The International Association of Health Policy-Europe, IAHPE) ve Çağdaş Eğitim Kooperatifi(ÇEK) üyesidir.