Tag Archives: saglik

 152 total views

 152 total views 4.5G: Sağlık etkisi? Kayıhan Pala Ülkemizde elektronik haberleşme sektörü giderek büyümekte; bu büyümede iletişimle ilgili teknolojik yenilikler başat bir rol üslenmektedir. Türkiye’de mobil hizmet abone sayısı 2015 yılı sonu itibarıyla 73,6 milyonu aşmış bulunmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin yıllık net satış gelirleri, kayıtlara geçen resmi verilere göre bir önceki yıla göre %18 civarında […]

 161 total views

 161 total views Kar maksimizasyonunun yeni aracı: Sağlık turizmi Kayıhan Pala Sağlık turizmi, sağlık hizmetine gereksinim duyan bir hastanın, hizmeti yaşadığı kent/ülke dışında alması anlamına geliyor. Hasta yollara düşüyor ve “turist hasta” ya dönüşüyor. Sermaye daha fazla para kazansın diye yaşanan bu dönüşümü “turist hasta” kavramı yerine “tıbbi mülteci” olarak adlandırmak daha doğru. “Tıbbi mülteci” aynen […]

 135 total views

 135 total views Sağlığın sosyal belirleyicileri ve hekimler Kayıhan Pala Sağlığın sosyal belirleyicileri, sağlığı ve iyi olma halini etkileyen temel etmenler olarak bilinir; bunlar doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız, çalıştığımız koşullar ve yaştır. Bu koşullar genellikle hastalıkların doğrudan nedeni değildir, ancak hastalıklara yol açan “nedenlerin nedeni” olarak tanımlanır (Marmot, 2011). Sağlığın sosyal belirleyicileri, sağlıkta eşitsizliğe yol açan koşullarla […]

 124 total views

 124 total views Sağlık harcamalarındaki artış hangi kaynaktan karşılanacak? Kayıhan Pala Geçen hafta, AKP iktidarının yeni Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bugün 78 milyara ulaşmış olan sağlık harcamalarının, 2023 yılında 198–200 milyar lira olacağını söyledi. Medya genel olarak bu artışa olumlu yaklaşan yorumları kamuoyu ile paylaştı; ancak küçük bir soru nedense gündeme gelmedi: Sağlık harcamalarındaki bu yüksek […]

 133 total views

 133 total views Sağlıkta memnuniyet azalıyor Kayıhan Pala 1961 yılı Türkiye için sağlık alanında çok önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye’de çağdaş hekimlik uygulamalarına geçişin en önemli adımı, 1961 yılında kabul edilen “224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun” ile atılmıştır. Bu Kanun; Türkiye’de tüm sağlık hizmetlerinin bir devlet görevi olduğunu, birinci basamak tedavi hizmetini köylere kadar […]